Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

June 07 2015

June 04 2015

eklerrka
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to Ty pozwoliłeś mi odejść.
— taktaktak.
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
eklerrka
4009 4777 420
high hopes.
Reposted fromrol rol viawelcometowonderland welcometowonderland
eklerrka
Rozłączeni — lecz jedno o drugim pamięta
— Słowacki
eklerrka

June 02 2015

eklerrka
5038 cf36 420
Reposted frommustangs mustangs viadzony dzony
eklerrka
9211 9cff 420
Reposted fromPanteon Panteon viadzony dzony
eklerrka
3321 0d75 420
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadzony dzony
4067 40d9 420
Reposted frompengin pengin viadzony dzony
eklerrka
7697 8d5c 420
Reposted fromoopsiak oopsiak viadzony dzony
eklerrka
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
eklerrka
7190 84f5 420
eklerrka
eklerrka
...wśród samych uniesień
mi choruje dusza
na niedobór Ciebie
eklerrka
Reposted fromtwice twice viazarazwracam zarazwracam

May 31 2015

May 29 2015

eklerrka
  Tak spotykamy się i poznajemy, nienawidzimy i kochamy.
Często żałujemy tego, że się już poznamy
— Huczuhucz - kochamy ranić
Reposted fromSalute Salute viaZdecydujkimjestes Zdecydujkimjestes
eklerrka
5113 8712 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadamagedsoul damagedsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl